Privacyverklaring Animatiestudio LIM

Animatiestudio LIM, gevestigd aan Brink van Dik Trom 2 2641 BS Pijnacker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

https://animatiestudiolim.nl
Brink van Dik Trom 2 2641 BS Pijnacker
06 24 75 43 34
info@animatiestudiolim.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Animatiestudio LIM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@animatiestudiolim.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Animatiestudio LIM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Animatiestudio LIM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Animatiestudio LIM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Animatiestudio LIM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAWT-, contact- en bedrijfsgegevens en bankrekeningnummer
  Animatiestudio LIM bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende verwerkingsdoel.
   
 • IP-adres en internetbrowser en apparaattype
  Het IP-adres, internetbrowser en apparaattype wordt bij het gebruik van de website opgeslagen in het serverlogboek als onderdeel van beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens worden na een maand geanonimiseerd. Binnen serverbackups in een beveiligde omgeving worden deze gegevens maximaal één jaar bewaard.
   
 • Formulieren
  Ingezonden formulieren op deze website worden automatisch verwijderd van de webserver na 30 dagen. De ontvangen gegevens bewaren wij voor zolang dat nodig is voor onze dienstverlening.
   
 • E-mailadres en naam
  Bij het indienen van een formulier of plaatsen van een reactie op een artikel bewaren we het e-mailadres om te kunnen verifiëren dat de indiener geen robot is en om eventueel contact met de indiener op te nemen. Bij reacties op artikelen wordt het e-mailadres bewaard voor zo lang de reactie op de website staat.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Animatiestudio LIM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Animatiestudio LIM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Animatiestudio LIM gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Klik hier voor meer informatie over de cookies die worden gebruikt op deze website en om je voorkeuren te beheren.

GOOGLE ANALYTICS

Om inzicht te krijgen in het websitegebruik worden er gegevens verwerkt via Google Analytics-cookies. Deze gegevens gebruiken we om de website te verbeteren. Om deze gegevens privacyvriendelijk te verzamelen is er een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, wordt het IP adres geanonimiseerd, worden er geen gegevens gedeeld door Google Analytics en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Klik hier voor meer informatie over de cookies die worden gebruikt op deze website en om je voorkeuren te beheren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Animatiestudio LIM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@animatiestudiolim.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Animatiestudio LIM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Animatiestudio LIM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL certificaat voor een veilige verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@animatiestudiolim.nl.